Chính sách và quy định chung

1. Chính sách & Quy định chung:

  • Dịch vụ: Tư vấn, thiết kế gia công lắp ráp dây chuyền mạ tự động, bán tự động, thủ công. Cung cấp các thiết bị phụ trợ nghành xi mạ.
  • Số lượng: Tùy theo yêu cầu của khách hàng
  • Giá cả: Tùy theo đơn hàng của khách hàng.
  • Chất lượng dịch vụ, sản phẩm:  Cam kết sản phẩm chính hãng, mới 100%

1.2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

  1. Quyền của khách hàng: khách hàng có quyền yêu cầu sửa, đổi khi hàng không đúng yêu cầu trong hợp đồng.
  2. Nghĩa vụ của khách hàng: Thực hiện việc thanh toán đúng theo các điều khoản trong hợp đồng đúng hạn.

2. Quy định và hình thức thanh toán

2.1. Phương thức thanh toán: Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho chúng tôi theo giá trị hợp đồng

2.2. Thời hạn thanh toán: khách hàng thanh toán tiền cho chúng tôi ngay khi nhận đựợc hàng, sau khi lắp đặt, theo hợp đồng.

3. Chính sách

3.1. Phương thức giao nhận:

4. Chính sách bảo hành/bảo trì

chúng tôi có chính sách bảo hành và bảo trì tùy theo dịch vụ khách hàng đăng ký theo như trong Hợp Đồng đã ký kết.