Dự án

Dự án lắp đặt dây chuyền mạ tự động một cánh tay

Lời đầu tiên, công ty thiết bị xi mạ Hao Chuang Quảng Châu xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! Chúc Quý khách hàng lời chức sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! Chúc Quý [...]

Dự án lắp đặt dây chuyền mạ điện nâng đứng và dịch chuyển dạng vòng tròn

Lời đầu tiên, công ty thiết bị xi mạ Hao Chuang Quảng Châu xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! Chúc Quý khách hàng lời chức sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! Chúc Quý [...]

Dự án lắp đặt dây chuyền mạ điện dạng cẩu di chuyển

Lời đầu tiên, công ty thiết bị xi mạ Hao Chuang Quảng Châu xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! Chúc Quý khách hàng lời chức sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! Chúc Quý [...]

Dự án lắp đặt dây chuyền mạ dạng leo

Lời đầu tiên, công ty thiết bị xi mạ Hao Chuang Quảng Châu xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! Chúc Quý khách hàng lời chức sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! Chúc Quý [...]

Dự án lắp đặt dây chuyền mạ dạng đơn

Lời đầu tiên, công ty thiết bị xi mạ Hao Chuang Quảng Châu xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! Chúc Quý khách hàng lời chức sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! Chúc Quý [...]