Liên hệ

Công ty TNHH THIẾT BỊ HAO XIN VIỆT NAM

  • Hotline: 0984053712 – 0366 570 668
  • Email: kieumaihuong1978@gmail.com
  • Địa chỉ: Số 1 Đường Hoa Lư, Phường Đồng Nguyên, Thành Phố Từ Sơn, Bắc Ninh.